Τρίτη, 25 Μαΐου 2010

Εμφανίστηκε Σταυρός στη Ρωσσία !!

https://mail.google.com/mail/?ui=2&ik=7fe15bb05a&view=att&th=128d02187b9eba50&attid=0.1&disp=attd&realattid=0.1&zw